Säännöt ja ilmoittautuminen

Ladattavat tiedostot

Ilmoittautumiskaavake    Kilpailun säännöt  

 

SÄÄNNÖT

V Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun tarkoituksena on löytää pienehköille sinfonietta-tyyppisille orkestereille sellaista uutta, hyvää ohjelmistoa, jonka esittäminen ei liian monien avustavien lisäsoittajien ja vaikeasti hankittavissa olevien erikoisinstrumenttien takia tule pienille orkestereille kohtuuttoman kalliiksi.

Kilpailu huipentuu Uuno Klamin synnyinmaakunnassa Kymenlaaksossa toteutettaviin sävellyskilpailun finaalikonsertteihin, jotka järjestetään syyskaudella 2024 Kouvolassa sekä Kotkassa, jossa tapahtuu kilpailun tulosten julkistaminen ja palkintojenjako. Konserttien orkesterina toimii Kymi Sinfonietta.

a) Kilpailuun osallistuminen rajataan Euroopan alueelle. Osallistujien tulee olla Pohjoismaiden, Euroopan Unionin jonkin jäsenmaan tai seuraavien maiden kansalaisia: Albania, Andorra, Bosnia-Hertsegovina, Iso-Britannia, Kosovo, Liechtenstein, Makedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Sveitsi, Ukraina ja Vatikaanivaltio. Muiden maiden kansalaisten on osoitettava oikeus oleskella pysyvästi jossakin edellä mainitussa maassa pysyvää oleskelulupaa osoittavalla asiakirjalla. Kilpailussa ei ole osallistumisikärajaa.

b) Teosten tulee olla sävellettyjä pienehkölle, sinfonietta-tyyppiselle orkesterille. Orkesterin maksimikokoonpanona on 2222/2200/01/0/archi (maksimissaan 6/5/4/4/2), eli kokoonpanoon voivat kuulua enintään seuraavat soittimet:

2 huilua (2. huilu voi olla myös piccolo tai alttohuilu), 2 oboeta (2. oboe voi olla myös englannintorvi), 2 klarinettia (1. klarinetti voi olla myös Es-klarinetti ja 2. klarinetti bassoklarinetti), 2 fagottia (2. fagotti voi olla myös kontrafagotti), 2 käyrätorvea, 2 trumpettia, 1 lyömäsoittaja, 6 I viulua, 5 II viulua, 4 alttoviulua, 4 selloa ja 2 kontrabassoa. Lisäksi voi ottaa mukaan enintään kaksi ylimääräistä instrumenttia, joista yksi voi olla myös solistinen instrumentti tai lauluääni. Ylimääräisistä soittimista vain akustiset instrumentit (ei kuitenkaan urut) ovat mahdollisia. Musiikillisen elektroniikan ja nauhan käyttöä ei sallita. Orkesterikokoonpano voi olla myös pienempi, mutta kuitenkin niin, että kokoonpanoon kuuluu vähintään 20 soittajaa, ja että teoksessa on käytetty em. instrumentteja ylittämättä eri instrumenttien ohessa mainittua enimmäismäärää. Jos kokoonpano poikkeaa näistä rajoista, teos hylätään.

c) Kilpailuteosten tulee olla ennen julkaisemattomia ja esittämättömiä. Kukin säveltäjä voi osallistua kilpailuun yhdellä teoksella. Kansainvälisessä Uuno Klami -sävellyskilpailussa aiemmin palkitut eivät voi osallistua uudelleen kilpailuun, mutta suosituslistalla olleiden teosten tekijöiden osallistuminen on sallittua. Teoksen keston tulee olla 15–30 minuuttia. Partituuriin tulee merkitä säveltäjän arvioima kesto.

d) Ilmoittautuminen kilpailuun:
Sävellykset tulee lähettää anonyymisti, nimimerkillä varustettuna ja viitenä samanlaisena kappaleena kilpailukansliaan siten, että lähetys on postitettu viimeistään 4.12.2023. Myöhemmin postitetut partituurit hylätään kilpailusta. Partituurin ensimmäiseltä sivulta tulee käydä ilmi, onko se in C vai transponoiva. Erillisessä suljetussa kirjekuoressa toimitetaan oheinen ilmoittautumiskaavake, johon tulee merkitä seuraavat tiedot: teoksen nimi, säveltäjän nimi, ikä, sukupuoli, postiosoite, puhelinnumero suuntanumeroineen, mahdollinen sähköpostiosoite, tieto kansallisuudesta sekä allekirjoitus, jolla säveltäjä sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä ja tuomariston ratkaisuja. Samalla säveltäjä vakuuttaa, että teosta tai sen osia ei ole esitetty aiemmin. Lähetykseen liitetään tarvittaessa myös pysyvän oleskeluluvan osoittava asiakirja.

Teosten arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa kevättalvella 2024 tuomaristo valitsee anonyymien sävellysten joukosta vähintään kolme, mutta enintään viisi teosta esitettäväksi kilpailun finaalissa. Tämän jälkeen finalistien nimet julkistetaan ja heidät kutsutaan finaaliteosten harjoituksiin ja teosten kantaesityskonsertteihin.
Tässä yhteydessä heidät esitellään myös tiedotusvälineille. Finalistit vastaavat itse heille finaalikonserteista aiheutuvista kuluista (matkat, majoitus). Kilpailu auttaa matka- ja majoitusjärjestelyissä. Tuomaristo päättää finaaliteosten lopullisen paremmuusjärjestyksen vasta kuultuaan sävellysesitykset harjoituksissa ja finaalikonserteissa syyskaudella 2024.

e) Kilpailun tuomaristoon kuuluvat seuraavat henkilöt: säveltäjä Kalevi Aho (tuomariston
puheenjohtaja, Suomi), säveltäjä Magnus Lindberg (Suomi), säveltäjä Lotta Wennäkoski (Suomi) ja säveltäjä Mats Larsson Gothe (Ruotsi) sekä myöhemmässä vaiheessa kapellimestarijäsen; Ernest Martínez Izquierdo.

Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:
I palkinto 11.000 Euroa / II palkinto 9.000 Euroa / III palkinto 7.000 Euroa

Kilpailuun pyritään saamaan lisäksi eri tukijatahojen myöntämiä tunnustuspalkintoja.
Kilpailun tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot myös toisin.

f) Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeudet kantaesittää voittaneet teokset finaalikonserteissa syyskaudella 2024. Tekijänoikeudet jäävät säveltäjille. Kilpailun järjestäjällä on oikeus radioida, äänittää, kuvanauhoittaa, televisioida, filmata ja valokuvata kilpailuesityksiä ja finaalikonsertteja sekä tehdä niistä ääni- tai kuvatallenteita. Kilpailuun osallistuneista teoksista taltioidaan partituurikopiot Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailutoimikunnan arkistoon. Partituurikopioita ei palauteta takaisin säveltä-
jille. Lisäksi Kymi Sinfoniettalla on oikeus esittää teoksia myöhemminkin. Kaikille kilpailijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti finaaliin pääsystä tai sen ulkopuolelle jäämisestä.

g) Kilpailukanslian osoite, johon kilpailuteokset postitetaan, on:
V Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu
c/o Kymi Sinfonietta
Keskuskatu 33
FI-48100 Kotka

Lisätietoja kilpailusta saa kilpailukansliasta:
Toiminnanjohtaja Reetaliina Marin
Tel. +358 50 324 0058
Email: klamicompetition@kymisinfonietta.fi
Internet: www.klamicompetition.fi

Näiden sääntöjen alkuperäiskieli on suomi. Mahdolliset ristiriitaisuudet ratkaistaan suomenkielisten sääntöjen pohjalta.