Uutiset

07.11.2018

Innostuneen vastaanoton saaneen IV Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun sävellysaika lähestyy loppuaan: kilpailusävellykset tulee postittaa kilpailukansliaan viimeistään 3.12.2018. Viesti kilpailusta on selvästi kiirinyt jälleen kansainvälisesti ja yhteydenottoja ja kysymyksiä kilpailua koskien on tullut runsaasti säveltäjiltä ympäri maailmaa. IV Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu on ainoa Suomessa toteu-tettava kansainvälinen orkesterikokoonpanolle suunnattu sävellyskilpailu.

Kilpailuun voivat ottaa osaa kaikki Euroopan Unionin jäsenmaiden, Pohjoismaiden sekä seuraavien maiden kansalaiset: Albania, Andorra, Bosnia-Hertsegovina, Koso-vo, Liechtenstein, Makedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Sveitsi, Ukraina, Valko-Venäjä, Vatikaanivaltio ja Venäjä. Tuomaristossa ovat suku-polvensa johtaviin säveltäjiin ja musiikkivaikuttajiin lukeutuvat suomalaissäveltäjät Kalevi Aho ja Magnus Lindberg ja palkittu virolainen säveltäjä Erkki-Sven Tüür, kapel-limestarijäsenenä on Kymi Sinfoniettan taiteellinen neuvonantaja Olari Elts. Kilpailun nimekäs tuomaristo valitsee noin viisi teosta kilpailun finaaliin kevättalvella 2019.

Kilpailu on kirvoittanut suurta kansainvälistä huomiota: sävellyskilpailutiedusteluja on tullut runsaasti ympäri maailmaa - jopa enemmän kuin edellisessä, ennätyksellisen osanoton saaneessa III Kansainvälisessä Uuno Klami -sävellyskilpailussa. Edellisten kilpailujen perusteella kilpailukansliaan saapuvien sävellysten huipun odotetaan ajoittuvan aivan sävellysajan päättymisen viime metreille, joulukuun alkupuolelle. Erityiskiitosta ovat saaneet kilpailun arvostettu tuomaristo, finaalikonsertit sekä kilpai-lun palkinnot, jotka ovat arvoltaan seuraavat: 1. palkinto 11 000 euroa, 2. palkinto 9 000 euroa ja 3. palkinto 7 000 euroa.
Finaaliin valitut teokset ja niiden säveltäjät esittäytyvät suurelle yleisölle ainutlaatui-sella tavalla marraskuussa 2019: Kymi Sinfonietta esittää kaikki kilpailun finaaliin vali-tut sävellykset kahdessa finaalikonsertissa Kouvolassa ja Kotkassa taiteellisen neu-vonantajansa, kapellimestari Olari Eltsin johdolla. Sävellyskilpailun finaali kerää kan-sainvälistä säveltäjäjoukkoa Kymenlaaksoon: finalistien ohella myös tuomariston jä-senet seuraavat finaalikonsertteja ja niiden orkesteriharjoituksia paikan päällä. Erityis-laatuista kilpailussa onkin se, että tuomaristo tekee lopullisen ratkaisunsa vasta fi-naalikonsertit ja niiden harjoitukset kuultuaan. Näin ollen lopputulos perustuu useas-sa esityksessä saatuun soivaan kuulokuvaan, ja kilpailujännitystä pidetään yllä vii-meiseen asti.

Uuno Klami -sävellyskilpailun tarkoituksena on tuoda esille ja edistää eurooppalaista nykysäveltaidetta ja säveltäjien työtä oman aikansa kosmopoliitin säveltäjän Uuno Klamin (1900–1961) nimen alla. Kymenlaaksosta kotoisin ollut säveltäjämestari oli ikäpolvensa menestynein suomalainen säveltäjä. Klamin elämäntyön arvostusta py-ritään kasvattamaan sävellyskilpailun kautta aktiivisesti niin Suomessa kuin kansain-välisestikin. Edelliseen Kansainväliseen Uuno Klami -sävellyskilpailuun saapui ennä-tykselliset 265 sävellystä 37 maasta.

LISÄTIETOJA: Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry,
Toiminnanjohtaja Reetaliina Marin, puh. 050 324 0058,
s-posti: reetaliina.marin@kymisinfonietta.fi, internet: www.klamicompetition.fi.

Lataa tiedote PDF:nä

05.01.2018

Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu järjestetään neljättä kertaa vuosina 2018–2019. Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu on vakiinnuttanut asemansa maailman merkittävimpien sävellyskilpailujen joukossa. Kilpailun tuomaristoon kuuluvat sukupolvensa johtaviin säveltäjiin ja musiikkivaikuttajiin lukeutuvat suomalaissäveltäjät Kalevi Aho ja Magnus Lindberg sekä virolainen säveltäjä Erkki-Sven Tüür. Tuomariston kapellimestarijäsenenä on Kymi Sinfoniettan taiteellinen neuvonantaja Olari Elts (Viro).

Kilpailuun voivat ottaa osaa kaikki Euroopan Unionin jäsenmaiden, Pohjoismaiden sekä seuraavien maiden kansalaiset (myös pysyvä oleskelulupa hyväksytään): Albania, Andorra, Bosnia-Hertsegovina, Kosovo, Liechtenstein, Makedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Sveitsi, Ukraina, Valko-Venäjä, Vatikaanivaltio ja Venäjä. Kilpailussa ei ole osallistumisikärajaa. Kilpailuteosten tulee olla ennen julkaisemattomia ja esittämättömiä, kestoltaan 15–30 minuuttia. Sävellykset on postitettava kilpailukansliaan viimeistään 3.12.2018. Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 1. palkinto 11 000 euroa, 2. palkinto 9000 euroa ja 3. palkinto 7000 euroa. Tuomaristo voi halutessaan jakaa palkinnot toisinkin.

Jury valitsee kevättalvella 2019 vähintään kolme, mutta enintään viisi teosta esitettäviksi kilpailun finaalivaiheessa. Suomalaisen orkesterikentän kärkikaartiin lukeutuva Kymi Sinfonietta esittää finaaliin valitut sävellykset kahdessa finaalikonsertissa Kouvolassa ja Kotkassa syyskaudella 2019. Jury tekee päätöksensä lopputuloksesta vasta orkesteriharjoitukset ja finaalikonsertit kuultuaan. Finaaliin valittujen sävellysten tekijät pääsevät tiiviisti mukaan teostensa harjoitusprosessiin ja saavat tätä kautta arvokkaita kansainvälisiä kontakteja ja verkostoja, joilla saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia heidän säveltäjänuransa kannalta tulevaisuudessa. Monet säveltäjät ovatkin saaneet ratkaisevaa nostetta uralleen kilpailun kautta.

Juryn puheenjohtaja, myös edellisissä Kansainvälisissä Uuno Klami -sävellys-kilpailuissa tuomaroinut Kalevi Aho luonnehtii kilpailua seuraavasti:
- Uuno Klami -sävellyskilpailu on tärkein suomalainen ja yksi merkittävimmistä eurooppalaisista sävellyskilpailuista. Haasteellisin vaihe tuomariston kannalta on finalistien valitseminen, sillä kilpailussa on ollut kautta linjan erittäin korkea taso ja huomattavan suuri osallistujamäärä.  

Uuno Klami -sävellyskilpailun osallistujamäärä on ollut huikean suuri: I Kansainväliseen Uuno Klami -sävellyskilpailuun osallistui 117 sävellystä 23 maasta, toiseen 186 teosta 27 maasta ja kolmannen kilpailun osallistujamäärä kohosi peräti 265:een, teoksia lähetettiin 37 maasta. Tämä on osoittanut selvästi sen, että ammattimaiselle sävellyskilpailulle on selkeästi tarvetta kansainvälistä sävellystyötä tekevän joukon keskuudessa. Kilpailun tehtävänä on rikastuttaa ja monipuolistaa sinfonietta-kokoisille orkestereille suunnattuja ohjelmistoja sekä tuoda esille ja edistää eurooppalaista nykysäveltaidetta säveltäjä Uuno Klamin (1900–1961) nimen alla. Kilpailua järjestää Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry.

Lisätietoja ja sääntöesitteitä: toiminnanjohtaja Reetaliina Marin, puh. 050 324 0058,
e-mail: reetaliina.marin@kymisinfonietta.fi.
Kilpailun internetsivusto löytyy osoitteesta: www.klamicompetition.fi