Sävellyskilpailun suojelijan tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen tervehdys

Suomalainen musiikki on kansakuntaamme yhdistävä tekijä, joka soi yhteisenä sävelmänä niin historiassamme, kuin tässäkin päivässä. Elävä taide tunnistaa oman arvokkaan historiansa, mutta elääkseen taide vaatii jatkuvaa uudistumista. Uudet kotimaiset ja eurooppalaiset sävellykset avaavat uusia tulokulmia paitsi musiikkiin, myös kulttuuriin, taiteeseen ja elämään.

Uuno Klami oli yleiseurooppalaisuudessaan ja kansainvälisyydessään loistava esimerkki tämän päivän kansainväliselle taiteilijakunnallemme. Hänen nimeään kantava eurooppalainen sävellyskilpailu muistuttaa meitä siitä, kuinka taide toimii kansakuntien välisenä dialogina ja uuden synnyttäjänä. Samalla se kokoaa paikallisesti yhteen taiteen ja musiikin ystävät yhteiseltä mantereeltamme.

Taide-elämän monimuotoisuuden ja elävyyden ohella myös taiteen tukirakenteet vaativat aika ajoin uudelleentarkastelua. Säveltaiteen ja orkestereiden toimintaedellytykset ovat keskeisessä osassa opetus- ja kulttuuriministeriön esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa. Uudistusta valmistelevan työryhmän esitystä odotetaan alkuvuodesta 2020.

Taiteen kentällä kilpailu on kovaa yksilöiden ja eri taidesuuntausten kesken. Avoin ja yhteinen sävellyskilpailu mahdollistaa parhaassa tapauksessa sekä taidekentän monipuolisen tarkastelun, että kentän tasa-arvoisen ja edustavan mukana olon.

Yhteiseurooppalainen kilvoittelu sävellysten kesken on meille eurooppalaisille luonnollinen ja hieno tapa juhlistaa yhteistä kulttuuriperintöämme. Kilpailut ovat maamme säveltaiteen juhlahetkiä, jotka kertovat nykyisen musiikkielämämme rikkaudesta ja kansainvälisyydestä. Samalla kilpailut antavat tilaisuuden uusien kykyjen löytämiseen ja tunnustamiseen, sekä tietenkin uudesta musiikista nauttimiseen.

Toivotan kaikille Uuno Klami –kilpailun osallistujille, yleisölle ja kilpailun toteuttajille hurmaavaa sävelten juhlaa!

Tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna Kosonen